Theorieles voor je rijbewijs

Volg onze theoriecursus: dat geeft je zelfvertrouwen en zelfvertrouwen is ook je kracht op het rijexamen!

Praktisch gebruik van de theorie wordt vaak onderschat. Een gedegen theorie-opleiding is alleen mogelijk met behulp van de theorielessen op een groot scherm. Je bespaart daarmee ongeveer 5 à 6 rijlessen en onnodige treinreizen naar Utrecht, Leusden of Amsterdam, waar het theorie-examen wordt afgenomen. Deze praktijkgerichte theoriecursus hanteren wij al enige jaren en zijn up-to-date met alle veranderingen. Ook met de nieuwste regels. Wij trachten je ervan te overtuigen dat vooraf verkregen kennis van de regels en van situaties waarmee elke automobilist steeds weer wordt geconfronteerd wordt of kan worden een ruime besparing geeft van het totaal aantal te volgen praktijklessen. Hierdoor worden de kosten van deze cursus gemakkelijk terugverdient, omdat je een grotere kans maakt om in 1x te slagen voor je theorie en daarna voor je praktijkexamen. Je kan het praktijkexamen aanvragen zonder theoriecertificaat; alleen zul je op het moment van het afleggen van een tussentijdse toets of van het praktijkexamen een geldig theoriecertificaat moeten kunnen overleggen. Anders kan je onverrichter zaken naar huis wat weer onnodige kosten met zich mee brengt voor een nieuwe aanvraag.

Wanneer?

Auto: Maandelijks Zaterdag (cursus dag) + doordeweekse dag/avond (training en examen) Cursus wordt gegeven in Hilversum in onze nieuwe Theorie lokaal, bij de rijschool. Motor: bestaande uit 2 lesavonden (dinsdag en woensdag) en 1 lesochtend (donderdag) inclusief Theorie-examen bij het CBR Let op: Deze cusus wordt gegeven in Almere

Waar opgeven?

Je kunt je online opgeven, of je belt, maar je kan ook langskomen bij ons kantoor. Betaling dient voldaan te zijn ten minste een week voor aanvang. Wanneer je online reserveert  graag ook je adresgegevens, geboortedatum en BSN achterlaten. Let op: 15 plekken maximaal, dus op is op

Wat heb ik nog meer nodig?

  1. Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID kaart of pasport)

Waaruit bestaat het examen?

Tijdens het examen zullen thema's als gevaarherkenning, regelgeving en verkeersinzicht aan de orde komen. Het CBR heeft in samenwerking met de SWOV (Stichting Westenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) vragen ontwikkeld die de gevaarherkenning toetsen. Het theorie examen bestaat vanaf nu uit drie onderdelen:
  1. Een onderdeel over gevaarherkenning bestaande uit 25 vragen.
  2. Een onderdeel over regelgeving bestaande uit 30 vragen.
  3. Een onderdeel over verkeersinzicht/risico's bestaande uit 10 vragen.
Een voldoende uitslag heeft men indien van het 1e onderdeel 13 vragen goed beantwoord worden en van het 2e en 3e onderdeel samen  35 vragen goed beantwoord worden.

Geef je op voor onze Theorie cursus Zaterdag 8 december + woensdagavond en donderdag examen

Klik hier om je in te schrijven

Wat kost het?

Theorie weekend incl. examen, en vervoer naar CBR € 129,- (incl boek € 149,95)
  • Boek Veka theorie leren € 24,50
  • Intenetbox Veka € 69,- (15 uur incl boek)
  • CDrom € 24,50
  • Theorie Examen € 39,50 (incl € 8,- reserveringkosten)
  • Deze leermiddelen zijn onder andere online te koop in onze webshop